Affaldssystemer, Aalborg

Projektets beskrivelse

Hos Gunnar Nielsen A/S er vi ved at installere affaldssystemer for Aalborg Renovation. Der skal i alt installeres mere end 800 affaldscontainere.  Fordelen ved affaldscontainerne er bland andet, at når de er installeret i jorden, vil jorden omkring containerne hjælpe med at holde en konstant lav temperatur, således at lugtgener formindskes. Yderligere kan hver container indeholde større mængder affald end traditionelle affaldscontainere. 

Vi er hos Gunnar Nielsen A/S meget stolte af, at kunne bidrage til at borgerne i Aalborg Kommune får en bedre oplevelse når det gælder håndtering og bortskaffelse af dagrenovation. 

  • Hos Gunnar Nielsen A/S har vi stor erfaring med gravearbejde i Aalborg Kommune, hvilket er en medvirkende faktor til at kunne komme i betragtning på opgaven.  
  • Projektet omhandler installation af affaldssystemer, samt belægning omkring dem. 
  • Udfordringerne ved et projekt som dette, er blandt andet de ledninger som i forvejen ligger i jorden, og herudover grundvandet. 
"Der er lidt udfordringer omkring ledninger og grundvand, men det er spændende når vi prøver at gå ned af"
Per
Projektleder

Fakta vedr. projektet

 
  • Byggeperiode: 2018 –  2024 
  • Bygherre: Aalborg Forsyning
  • Projektomfang: Rammekontrakt 400 molokker
  • Opgavetype:

Andre projekter

Broprojekt, 9600 Aars

Skiftet bro på Lynnerupvej nord-øst for Aars Projektets beskrivelse Ved broprojektet skulle en bro udskiftet.  Herved skulle der bunden i åen tilpasses, inden kranen kunne

Læs Mere »
Forbelastning - randers

Forbelastning, 8960 Randers

Forbelastning ved Randers havn Projektets beskrivelse Forbelastningsprojekt i Randers, Ny Havnevej netop afsluttet.Det er blevet til 35.000 tons sand fordelt på området. Dette gøres eftersom

Læs Mere »

Svendborgvej, 9220 Aalborg

Projektets beskrivelse Aalborg Forsyning havde et brud på en hovedledning på Svendborgvej i Aalborg Øst, hvor Gunnar Nielsen A/S blev tilkaldt for at udføre nødreparation. Hovedledningen fører op til 2.000 m3/time fra hele Østhimmerland og Østvendsyssel,

Læs Mere »