Håndtering af COVID-19

Det har for os i Gunnar Nielsen A/S været en særdeles vanskelig periode med COVID-19, både hvad angår udførsel af projekter under restriktioner, nedlukning af uddannelsesinstitutioner og særligt med at skabe klarhed over hvordan udmeldingerne fra offentlig side skulle håndteres. Det har været en balancegang af de svære.

Vi har fra første færd været ansvarlige i forhold til udmeldingerne og har naturligvis fulgt de krav, myndighederne har pålagt os, ligesom vi også har været i god dialog med vores kunder, samarbejdspartnere og interessenter.

Internt kan vi glæde os over, at vi har været forskånet for de store udfordringer COVID-19 kunne have forårsaget. Vi har proaktivt informeret på interne plakater, interne mails, nyhedsinformationer, Facebook samt vedholdende mindet hinanden om, at ”Safety First” er højt prioriteret overalt i Gunnar Nielsen A/S.

Vi er selv af den overbevisning, at vi ved vores høje ansvarlighed og med meget konkrete anvisninger til vores medarbejdere, har skabt forudsætningerne for tryghed i hverdagen på byggepladserne.

 Yderligere henviser vi til de retningslinjer som måtte være fra Sundhedsstyrrelsen, du kan læse mere om dem her: https://www.sst.dk/da/corona.