Broprojekt, 9600 Aars

Skiftet bro på Lynnerupvej nord-øst for Aars Projektets beskrivelse Ved broprojektet skulle en bro udskiftet.  Herved skulle der bunden i åen tilpasses, inden kranen kunne løfte broen på plads.  “Det er ikke mange broer vi flytter, men det er altid sjovt med nogle nye typer opgaver.” Kenneth Nielsen Projektchef Fakta vedr. projektet   Byggeperiode: Februar 2022 […]

Forbelastning, 8960 Randers

Forbelastning - randers

Forbelastning ved Randers havn Projektets beskrivelse Forbelastningsprojekt i Randers, Ny Havnevej netop afsluttet.Det er blevet til 35.000 tons sand fordelt på området. Dette gøres eftersom der er blød bund, og det tilkørte sand skal gøre sin effekt i løbet af 1 år. “Vi har kørt i pendulfart med to lastbiler hele Januar, for at kunne […]

Svendborgvej, 9220 Aalborg

Projektets beskrivelse Aalborg Forsyning havde et brud på en hovedledning på Svendborgvej i Aalborg Øst, hvor Gunnar Nielsen A/S blev tilkaldt for at udføre nødreparation. Hovedledningen fører op til 2.000 m3/time fra hele Østhimmerland og Østvendsyssel, så der skulle findes en løsning, der ikke forhindrede driften, mens reparationen stod på. Gunnar Nielsen A/S fik valset en metalplade, der kunne dække hele bruddet på ledningen. Denne plade blev placeret omhyggeligt, hvorefter […]

Affaldssystemer, Aalborg

Projektets beskrivelse Hos Gunnar Nielsen A/S er vi ved at installere affaldssystemer for Aalborg Renovation. Der skal i alt installeres mere end 800 affaldscontainere.  Fordelen ved affaldscontainerne er bland andet, at når de er installeret i jorden, vil jorden omkring containerne hjælpe med at holde en konstant lav temperatur, således at lugtgener formindskes. Yderligere kan […]

Råt&Godt, 9000 Aalborg

Projektets beskrivelse I Gunnar Nielsen A/S tager vi et stort socialt ansvar og med denne donation til Råt & Godt ønsker vi at anerkende det store arbejde Råt & Godts stifter og leder Christian Helweg og hans stab dagligt yder til unge, der har brug for støtte og opbakning. Christian Helwegs ønske var – med […]

Vedbæk, 9210 Aalborg

“Det specielle ved det her projekter at vi har tre ledninger, en til vejafledning, en til spildevand og en til regnvand” Projektet med tre ledninger Dette projekt er udført for Aalborg forsyning, der skulle have hjælp med tre forskellige ledningstyper. De forskellige ledningstyper er til vejafvanding, regnvand og spildevand.  Aalborg forsyning havde et projekt i […]

Kapelvej, 9400 Nørresundby

Projektets beskrivelse Projektet på Kapelvej, er et fællesprojekt med Aalborg forsyning, med henholdsvis kloak, vand, gas og fjernvarme. Gunnar Nielsen A/S har ansvaret for separatkloakering, samt gravearbejde til nye gas- og vandrør. Baggrunden for projektet Aflastning af rensningsanlægget fra et rørsystem, til separatkloakering af henholdsvis regn- og spildevand.  Valget af Gunnar Nielsen A/S  Projektet har […]